Zwycięzca przetargu zbuduje bezprzewodowy system TETRA do łączności i wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ratownictwo. Na początek będą z niego korzystać policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna, Straż Graniczna i RCR (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa). Zgodnie z wymogami MSWiA, platforma powinna umożliwić łączność głosową oraz mobilny i bezpieczny dostęp do zasobów bazodanowych. Wykonawca musi również zagwarantować sprawną komunikację między stanowiskami dowodzenia a oddziałami w terenie. Realizacja pierwszej fazy projektu zakończy się do 2012 r. Obejmie regiony, w których będą rozgrywane mecze Euro 2012. Potem system będzie rozszerzany na inne powiaty i służby (docelowo połączy ok. 60 instytucji).

Budowa systemu łączności dla służb ratowniczych to jedna z największych inwestycji informatycznych w sektorze publicznym w tym roku. Jej wartość szacuje się na 500 mln zł, z tego 85 procent zostanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do przetargu staną zapewne największe firmy z branży IT, wśród nich Motorola i Asseco. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi prawdopodobnie na początku przyszłego roku.