Wartość kontraktu wynosi około 3 mln zł brutto. W ramach realizowanego projektu Symmetry dostarczy pamięć NAS DellEMC Isilon F800 All-Flash wyposażoną w 4 gniazda pamięci Isilon w obudowie 4U. Ponadto spółka wykona prace związane z montażem, instalacją i uruchomieniem dostarczonego sprzętu. Kontrakt przewiduje 4-letnie świadczenie usług serwisu gwarancyjnego oraz wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji, zarządzania, rozwiązywania problemów eksploatacyjnych, konsultacji technicznych i okresowych przeglądów. W przetargu uczestniczyło także konsorcjum firm: Dimension Data Polska Sp. z o.o. wraz z IT Systems & Solutions.