Centralny Ośrodek Informatyki rozstrzygnął przetarg na dostawę urządzeń wraz z oprogramowaniem, wsparciem technicznym oraz usługami wdrożeniowymi w celu budowy środowiska (4 części).

Na realizację zamowienia COI przeznaczył w sumie 12,7 mln zł (a dokładnie 12 714 620,60 zł brutto).

Postępowanie podzielono na cztery cześci. W nawiasie kwota, jaką COI zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia w każdej z nich:

Cz. I: dostawa oraz montaż szafy rack i przełączników sieciowych wraz z usługą wsparcia technicznego
i gwarancją (1 357 302,42 zł);
Cz. II: dostawa kompleksowego rozwiązania platformy konteneryzacyjnej wraz z gwarancją i usługą wsparcia technicznego (8 406 723,26 zł);
Cz. III: dostawa oprogramowania wraz z licencjami na rozbudowę funkcjonalności serwerów IBM Power i wsparciem technicznym (811 800,00 zł);
Cz. IV: dostawa oprogramowania Oracle lub równoważnego wraz ze wsparciem technicznym (2 138 794,92 zł).

W listopadzie ub.r. otwarto oferty.

Zestawienie ofert

W części z największym budżetem, czyli na dostawę platformy konteneryzacyjnej (8,4 mln zł) zamówienie obejmuje dostawę serwerów, systemu pamięci obiektowo – blokowej, środowiska zarządzania kontenerami, systemu backupu wraz z gwarancją i wsparciem technicznym.

Kryteria wyboru to: cena (60), system pamięci obiektowo blokowej będzie oferował możliwość skonfigurowania grup RAID potrójnej parzystości w celu ochrony protekcji przechowywanych danych (10), rozwiązanie backupu będzie posiadać funkcjonalność wykonywania kopii backupowych poprzez protokół S3 na repozytorium w postaci storage’u obiektowego (10), zainstalowane dwa dyski SSD m.2 o pojemności minimum 400 GB każdy wewnątrz obudowy pracujące w reżimie RAID1, umożliwiające rozruch systemu operacyjnego (20).

Początkowo wybór COI w cz. II padł na Eskom IT. Jednak został on unieważniony. Przeprowadzono ponowny wybór, odrzucając ofertę tej spółki, a wykonawcą zostało wybrane Symmetry.

Wybrani wykonawcy:
cz. I: Enigma Systemy Ochrony Informacji
cz. II: Symmetry
cz. III: Eskom IT
cz. IV: Rungu Systems