Wiele podmiotów, a także osoby fizyczne, ma obowiązek przekazywania NBP danych o aktywach zagranicznych, o ile ich wartość przekracza 7 mln zł. Kary za niedopełnienie tego obowiązku mogą wynieść do 3,2 mln zł – informuje MarketNews24.

Raporty trzeba składać po zakończeniu każdego kwartału, do 26 dnia kolejnego miesiąca. Dodatkowo osoby posiadające co najmniej 10 proc. głosów w organie stanowiącym podmiotu, który ma siedzibę za granicą, muszą składać sprawozdania roczne (do 31 maja).

– Niedopełnienie tego obowiązku może być potraktowane jako przestępstwo albo wykroczenie skarbowe – informuje Joanna Stolarek, lider praktyki zarządzania zgodnością w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Według niej wiele podmiotów go nie realizuje.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami obowiązek składania sprawozdań do NBP mają rezydenci dokonujący obrotu dewizowego (oraz firmy wykonujące działalność kantorową).

Obrót dewizowy to m.in. każde zawarcie umowy oraz dokonanie czynności prawnej między rezydentem i nierezydentem, której skutkiem jest (lub może być) np. dokonywanie między nimi rozliczeń pieniężnych, przeniesienie wartości dewizowych, rzeczy albo praw nabytych w obrocie dewizowym i in.  
To kilka przykładów. Szczegółowe przepisy można znaleźć w rozporządzeniu wydanym przez ministra rozwoju i finansów na podstawie art. 30 prawa dewizowego.

NBP ma kompetencje, by obserwować działalność przedsiębiorców i w razie podejrzenia naruszenia przepisów o obowiązku raportowania skierować do nich kontrole. Można się spodziewać, że w warunkach napiętego budżetu będą one coraz częstsze i bardziej szczegółowe.

Źródło: MarketNews24