Zgodnie z porozumieniem integratorzy i resellerzy mogą zaoferować swoim klientom finansowanie projektów informatycznych leasingiem. AB zapewnia partnerom wsparcie techniczne, szkolenia, wsparcie sprzedażowe w zakresie przygotowania ofert, usługi logistyczne i technologiczne. Według EFL wysokość rat można uzależnić od struktury przepływów pieniężnych firmy, jej sytuacji finansowej albo sezonowości działania. Klienci mają ponadto możliwość wyboru finansowania w złotych lub w walutach obcych. W 2010 r. Europejski Fundusz Leasingowy w ramach zawartych umów przekazał przedsiębiorcom ponad 1,9 tys. urządzeń i oprogramowanie na łączną kwotę 63,5 mln zł.