Kyndryl, czyli firma powołana na bazie działu usług technologicznych IBM (rozpoczęła działalność w listopadzie 2021 r., proces separacji od IBM trwał ok. roku), przedstawiła plany dotyczące polskiego rynku. Zamierza rozwijać narzędzia open source do automatyzacji infrastruktury IT, poprawić bezpieczeństwo usług IT oraz prowadzić prace nad rozwiązaniami chmurowymi i sztucznej inteligencji – wynika z zapowiedzi.

Szefem firmy w Polsce został Paweł Raczyński, który wcześniej kierował w kraju działem usług technologicznych IBM.

Jak poinformowano, koncern zatrudnia w regionie już ponad 11 tys. specjalistów. W tym roku zamierza powiększyć załogę (globalnie zespoły liczą 90 tys. osób).

Trzonem działalności firmy w kraju jest zarządzanie systemami i usługami o kluczowym znaczeniu dla biznesu (przykładem jest niedawne wdrożenie narzędzia AI do automatycznej analizy dokumentów w jednej z firm). Jak zapewniono, usługi obejmują pełen zakres zarządzania projektami informatycznymi.

Polski oddział jest ponadto zaangażowany w tworzenie i ewolucję lokalnych technologii chmurowych, sztucznej inteligencji, usług sieciowych i brzegowych, zarządzania i odporności cybernetycznej.

Kyndryl twierdzi, że pozycjonuje się jako „technologiczny agnostyk”, tzn. współpracuje ze wszystkimi dostawcami IT i systemami operacyjnymi. Efektem tego podejścia jest rozwój usług z wykorzystaniem open source, także na polskim rynku.

Naszym pomysłem na rozwój i przyspieszenie cyfryzacji w Polsce jest m.in. standaryzacja i szersze wykorzystanie technologii otwartych. Przejście na ten model współpracy będzie wymagało konsekwentnej pracy nad uświadamianiem branży”– twierdzi Paweł Raczyński, dyrektor zarządzający Kyndryl Poland i kraje bałtyckie oraz prezes Kyndryl Poland.