Grupa Ailleron wypracowała ponad 413 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 91 proc. r/r) i 68 mln zł EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych – one-off) wobec 35,8 mln zł w 2021 r. 

Zysk z działalności operacyjnej (bez one-off) wyniósł prawie 55,4 mln zł, co daje wzrost o 102 proc. r/r, a zysk netto (bez one-off) 46 mln zł (+170% r/r). Zysk netto spółki dominującej wzrósł o 137 proc., do 17,7 mln zł.

Mniej środków na produkty, więcej na usługi

„Znacząco ograniczyliśmy budżety na rozwój własnych produktów na rzecz rozwoju usług. Trwają prace nad ograniczaniem wzrostu kosztów” – informuje Tomasz Król, CFO, członek zarządu Aillerona.

W 2022 r. 76 proc. przychodów pochodziło z eksportu usług za granicą.

Rekordowy dla krakowskiej grupy okazał się IV kw. z przychodami na poziomie 123 mln zł oraz wynikami (bez zdarzeń jednorazowych) prawie 26 mln zł EBITDA, 17,5 mln zł zysku netto i 8,6 mln zysku netto jednostki dominującej. Na wynik w znacznej mierze miał wpływ Software Mind.

„Strategicznym celem Grupy Ailleron jest rozwój dwóch niezależnych, rentownych i szybko rosnących międzynarodowo biznesów” – zapowiada Rafał Styczeń, prezes Aillerona.

Dwa główne biznesy grupy
Pierwszy obszar, pod marką Ailleron, to usługi i rozwiązania IT dla branży finansowej. Drugi to budowa globalnego software house’u pod marką Software Mind, w projekcie realizowanym wspólnie z funduszem Enterprise Investors.

Wyceny spółek schodzą na ziemię. Czas na przejęcia

W 2022 r. Grupa Software Mind zwiększyła przychody o 124 proc. r/r, do 344 mln zł (+124 proc. r/r) oraz osiągnęła 59,7 mln zł (bez one-off) zysku operacyjnego. Dostarcza rozwiązania informatyczne dla takich branż, jak  e-commerce, online sports betting, telekomunikacja i life science. Działa w Europie i obu Amerykach. Zespoły liczą 1,2 tys. specjalistów.

Ostatnio Software Mind kupił spółkę w Argentynie i osiągnął 100 proc. udziału w Chmurowisku.

„W kolejnych miesiącach nie wykluczamy następnych przejęć, co wiąże się z urealnieniem wycen potencjalnych firm do przejęcia” – podsumowuje Grzegorz Młynarczyk, prezes Software Mind.