Ailleron podpisał z Polish Enterprise Fund VIII, funduszem private equity, przedwstępną umowę sprzedaży udziałów i inwestycji w Software Mind. Fundusz jest zarządzany przez Enterprise Investors (EI).

Transakcja zakłada wydzielenie całego segmentu działalności Ailleron – Enterprise Services do spółki Software Mind (po uzyskaniu zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy). Wartość wydzielonej części biznesu została wyceniona na 150 mln zł (221 mln zł po wniesieniu środków).

Enterprise Investors odkupi od Ailleron za 40 mln zł 26,7 proc. akcji Software Mind, a następnie dokapitalizuje spółkę kwotą 71 mln zł, co zwiększy udział funduszu do 50,2 proc.

Klienci w różnych krajach

Segment Enterprise Services Aillerona odpowiada za budowę, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych dla branży finansowej, telekomunikacyjnej i „jednorożców” z Doliny Krzemowej.
Wśród klientów są m.in. operatorzy sieci komórkowych w Polsce, firmy z USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Skandynawii.

Fintech zostanie w Ailleronie

Pod marką Ailleron pozostanie działalność o charakterze produktowym, skupiona obecnie w dywizji FinTech (m.in. systemy bankowości internetowej i mobilnej, zdalne kanały obsługi klientów z wykorzystaniem wideokomunikacji, rozwiązania wspierające sprzedaż produktów finansowych i leasingowych).

Software Mind skoncentruje się natomiast na usługach w obszarze działania Enterprise Services.

„Celem długoterminowym jest zbudowanie wiodącej grupy na polskim rynku software house’ów, która będzie liderem w wybranych specjalizacjach i osiągnie kilkukrotnie większą skalę działalności” – deklaruje Rafał Styczeń, prezes Aillerona.

Dwa razy więcej w 2,5 roku

Szef krakowskiej spółki twierdzi, że obszarze Enterprise Services na przestrzeni ostatniego 2,5 roku skala działalności podwoiła się. Liczy na rozwój na strategicznych rynkach dzięki pozyskanym funduszom. Ailleron będzie do tej części biznesu dostarczał obsługę back-office do czasu osiągnięcia pełnej niezależności.

Pozyskane przez Ailleron środki mają umożliwić spółce rozwój i realizację strategii w obszarze FinTech. Przewidywane są przejęcia poszerzające ofertę zwłaszcza w zakresie zdalnych kanałów obsługi klientów.

700 specjalistów, 30 krajów

Obecnie Ailleron zatrudnia blisko 700 specjalistów, jak twierdzi ma ponad 300 mln klientów w ponad 30 krajach.

Po 9 miesiącach 2020 r. grupa Ailleron wypracowała 102,1 mln zł przychodów oraz 3,6 mln zł zysku netto. Bilans poprawił się wobec analogicznego okresu 2019 r. (95,9 mln zł i 3,5 mln zł).

Kolejna inwestycja EI w firmę IT
Enterprise Investors to jedna z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej fundusze o łącznym kapitale ponad 2,5 mld euro zainwestowały 2 mld euro w 146 spółek w różnych sektorach, w tym 112,5 mln euro w 17 spółek IT, takich jak m.in. AVG Technologies, BLStream i intive.