Krakowski Software Mind, spółka zależna Aillerona, przejmuje pełną kontrolę nad Chmurowiskiem. Zawarła umowę nabycia 33 proc. udziałów w spółce i tym samym będzie posiadać 100 proc.

Większość udziałów Software Mind kupiła w lutym br. Kwoty transakcji nie zostały ujawnione.

Usługi świadczone przez Chmurowisko uzupełniają kompetencje Software Mind i grupy Aillerona. Celem jest budowa grupy software’owej o globalnym zasięgu.

Przejmowana spółka działa od 2017 r. Świadczy usługi wsparcia i rozwoju środowisk chmurowych, migracji, szkoleń, projektowania, wdrażania i zabezpieczania rozwiązań cloud. Ma kompetencje w zakresie AI i IoT.

Po 3 kwartałach 2022 r. Ailleron miał 290,1 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 145,4 mln zł przed rokiem. Zysk netto wzrósł 3-krotnie, do 24,8 mln zł z 8 mln zł.

Ailleron zawarł ostatnio umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – HotelTech (rozwiązania IT dla branży hotelowej) spółce Dawone Hotel Services. Jest ona kontrolowana przez jednego z menedżerów dywizji HotelTech (transakcja stanowi rodzaj wykupu menedżerskiego).