Komputronik Biznes został autoryzowanym partnerem Lenovo w zakresie serwisowania urządzeń. Certyfikację uzyskał kolejny rok z rzędu. Dzięki współpracy klienci Komputronik Biznes mogą korzystać z pełnej oferty sprzętu producenta.

Komputronik Biznes w październiku ub.r. prawomocnie zakończył trwające od marca 2020 r. postępowanie restrukturyzacyjne.

Przełoży się to pozytywnie m.in. na wynik finansowy całej poznańskiej grupy.

Wpływ uprawomocnienia się układu spółki na wynik finansowy Grupy Komputronik w okresie od 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022 r. (trzy kwartały roku obrotowego 2022/2023) wyniósł 12,225 mln zł. W tym wartość redukcji wierzytelności to 10,731 mln zł, a dyskonto długoterminowych zobowiązań układowych 1,494 mln zł.