Uprawomocniło się postanowienie poznańskiego sądu o zatwierdzeniu układu, zawartego przez Komputronik Biznes z wierzycielami. Tym samym postępowanie restrukturyzacyjne zostało zakończone.

Komputronik Biznes był w sanacji od 10 marca 2020 r., a sąd zatwierdził układ 28 września br. Postanowienie stało się prawomocne z dniem 13 października br. (31.10.2022 r. Komputronik uzyskał informację o stwierdzeniu prawomocności tego postanowienia).

Komputronik Biznes przystępuje do wykonania układu, w tym do spłaty zobowiązań na ustalonych warunkach. Wierzycieli podzielono na 10 grup. Harmonogram spłat zależy od grupy.

Przykładowo grupa VII zostanie spłacona jednorazowo po upływie trzech miesięcy. Dla grup II-VI oraz IX termin zapłaty pierwszej kwartalnej raty przypada 31 stycznia 2024 r., a ostatniej na 31 października 2025 r. Wierzyciele z VIII grupy otrzymają należność jednorazowo 31 października 2027 r.

Jak na razie nadal na uprawomocnienie się wyroku o zatwierdzeniu układu czeka Komputronik SA. Obecnie sytuacja jest taka, że Skarb Państwa – reprezentowany przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, złożył wniosek o uzasadnienie postanowienia o zatwierdzenia układu. Kolejne etapy postępowania restrukturyzacyjnego uzależnione są od ewentualnego wpływu zażalenia na to postanowienie – informuje poznańska firma.

Komputronik SA według wstępnych szacunkowych danych, w I półroczu roku obrotowego 2022/2023 (1 kwietnia – 30 września 2022 r.) osiągnął 834,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i 13,5 mln zł zysku przed opodatkowaniem.