Asbis otworzył w sześciu kolejnych krajach swoje spółki zależne. Mieszczą się one w Armenii, Gruzji, Azerbejdżanie, Mołdawi, Maroko oraz w RPA. W ostatnim z tych krajów Grupa już otworzyła centrum dystrybucyjne, które zaopatruje całą Południową i Centralną Afrykę. Dystrybutor zarządza obecnie 34 spółkami zależnymi.

Asbis bardzo konsekwentnie umacnia swoją pozycję w wybranych krajach. Już od dłuższego czasu koncentrujemy się m.in. na krajach Kaukazu, dlatego zdecydowaliśmy się na jeszcze większe zaangażowanie w wybranych regionach, które naszym zdaniem mają duży potencjał wzrostu. Asbis jest w większości krajów swojej działalności największym graczem rynkowym, założenie spółek zależnych spowoduje nasz jeszcze szybszy rozwój w tych krajach, a tym samym większą skalę działalności całej Grupy – powiedział Costas Tziamalis, Deputy CEO Grupy Asbis.