Asbis kolejny rok z rzędu znacznie zwiększył sprzedaż na polskim rynku. W 2023 r. przychody wyniosły ponad 125 mln dol. To o 44 proc. więcej niż w 2022 r. W PLN sprzedaż wzrosła o 37 proc., do 525 mln zł. To rekordowe liczby dla dystrybutora, aczkolwiek jest to nadal dużo mniej, niż osiągają najwięksi gracze na naszym rynku. Zyski nie zostały ujawnione.

W IV kw. 2023 r. Polska okazała się rynkiem o najwyższym wzroście sprzedaży wśród krajów, w których działa Asbis Enterprises (bezpośrednio i pośrednio jest to ok. 60 rynków). Przychody w USD wzrosły o 66 proc. r/r (44 mln dol.), a w przeliczeniu na PLN o 44 proc. (175 mln zł). Dynamika w PLN jest niższa z uwagi na umocnienie się złotego wobec dolara w 2023 r.

Jak podaje dystrybutor, w Polsce główną przyczyną wzrostu jest dobra sprzedaż komponentów, takich jak procesory, oraz monitorów, jak również wysokiego wzrostu na jednej z marek sprzętu audio.

Sprzedaż Asbisu na polskim rynku w 2023 r. i 2022 r.

IV kw. 2023 r.IV kw 2022 r.Zmiana
Sprzedaż w mln USD44,29326,71265,8%
Sprzedaż w mln PLN*175,31121,4744,3%
Rok 2023Rok 2022Zmiana
Sprzedaż w mln USD125,47185,7846,3%
Sprzedaż w mln PLN*524,76383,2636,9%

*W przeliczeniu po kursach średnich USD/PLN za dany okres

Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w grupie. Dystrybutor wymienia nasz kraj jako jeden z rynków, na których się obecnie koncentruje.

Struktura przychodów Asbis Enterprises – Top 10 krajów w 2023 r. oraz w 2022 r. (w mln USD)

W ub.r. Asbis Enterprises pomimo niesprzyjającego otoczenia gospodarczego i politycznego – inflacji, cięciu kosztów przez klientów i wojny na Ukrainie, poprawił wyniki. Cała grupa w IV kw. 2023 r. osiągnęła przychody 893,3 mln dol. (wzrost o 14,5 proc. r/r).

Marża zysku brutto grupy w IV kw. 2023 r. spadła do 8,33 proc. z 9,06 proc. przed rokiem.

Zysk za 2023 r. o ok. 25 mln dol. obniżyły odpisy związane z finalizacją wyjścia Asbisu w Rosji, która przed wojną była dla grupy największym rynkiem. Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych dystrybutor osiągnąłby zysk netto na poziomie 78 mln dol., tj. zgodnie prognozą na 2023 r.

W przeliczeniu na PLN w całym 2023 r. Asbis Enterprises wypracował globalnie 12,8 mld zł przychodów, w tym w samym IV kw. 2023 r. 3,5 mld zł.

Wyniki finansowe grupy w 2023 r. i 2022 r.

W 2024 r. nastroje konsumentów powinny być lepsze

Z optymizmem patrzymy na rok 2024. Oczekujemy stabilizacji rynków, choć zdajemy sobie sprawę, że jest to dość optymistyczne założenie. Uważamy, że presja inflacyjna będzie niższa, a nastroje konsumentów poprawią się. Naszym celem jest rozwój organiczny, dzięki któremu spodziewamy się wejść na kolejny poziom naszego rozwoju” – mówi Serhei Kostevitch, prezes Grupy Asbis.