W I poł. 2019 r. grupa NTT System wypracowała przychody w wysokości 234,745 mln zł, co stanowi wzrost o 67 proc. w stosunku I poł. 2018 r. (140,587 mln zł). Zysk przed opodatkowaniem sięgnął 3,210 mln zł, a zysk netto – 2,61 mln zł. Oznacza to spadek wobec ub.r., gdy zyski wyniosły odpowiednio 4,349 mln zł i 3,762 mln zł. Bilans jest zgodny ze wstępnymi wynikami. Spółka twierdzi, że to bardzo dobry rezultat, bo w ub.r. zysk zwiększyła sprzedaż nieruchomości.

– W drugim kwartale 2018 r. osiągnęliśmy zyski 2,237 mln zł ze zbycia aktywów. Na tę kwotę złożył się zysk ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 1,711 mln zł oraz zysk ze sprzedaży majątku trwałego za 626 tys. zł – tłumaczy Tadeusz Kurek, prezes zarządu NTT System.

Jeśli odjąć tę kwotę od zeszłorocznego zysku, to w I poł. br. zysk netto uzyskany przez grupę wzrósł proporcjonalnie do zwiększenia przychodów, czyli o ponad 60 proc. – podsumowuje NTT.

Wzrost przychodów, jak zapewnia NTT, jest związany z przyjętą ponad 2 lata temu strategią rezygnacji z niskomarżowych transakcji i koncentracji na produktach gwarantujących wysoką marżę. Zysk brutto na sprzedaży zwiększył się z 8,21 mln zł do 12,66 mln zł w I poł. br., tj. o 54 proc., jednak ze względu na wzrost obrotów w br. marża brutto na sprzedaży zmniejszyła się z 5,8 proc. do 5,4 proc.

Rośnie sprzedaż własnych marek

Na niezmiennym poziomie od zeszłego roku utrzymują się przychody NTT uzyskane ze sprzedaży sprzętu komputerowego innych marek. Wyniosły one 51,8 mln zł (w I poł. 2018 r. – 51 mln zł).

Największy wzrost obrotów odnotowano w dystrybucji podzespołów, akcesoriów, peryferii i elektroniki użytkowej. W I poł. br. przychody z tego tytułu wyniosły 142 mln zł, zaś w tym samym okresie 2018 r. – 62,7 mln zł.

Zgodnie ze wspomnianą polityką koncentracji na wysokomarżowych produktach, sprzedaż sprzętu produkcji własnej i przetworzonej wzrosła o ponad połowę z 22,5 mln zł w I poł. 2018 r. do 37,3 mln zł w minionym półroczu.

Na wyniki grupy w I półroczu 2019 r. tak jak w poprzednich kwartałach wpłynął w ocenie zarządu spółki utrzymujący się niedostateczny poziom finansowania branży IT przez banki i ubezpieczycieli kredytów handlowych i dostawców.

Wskazano też na agresywne oferty nowych graczy, głównie zagranicznych, dążących do zwiększenia udziału w rynku, konsolidację podmiotów z branży jako czynniki mające wpływ na wyniki spółki w minionym półroczu.  

Spółka dostrzega także ożywienie w segmencie sprzedaży do biznesu i sektora publicznego. Jest coraz więcej ogłaszanych przetargów oraz zapytań ofertowych.

Optymizm w II półroczu

"Wyniki za I półrocze 2019 r. są istotnie lepsze od tych z porównywalnego okresu ubiegłego roku i napawają optymizmem w zakresie tego, co powinno wydarzyć się w drugiej połowie roku. Jesteśmy przekonani, że w bieżącym roku uda nam się poprawić zysk netto grupy kapitałowej, z jakim mieliśmy do czynienia w roku 2018." – stwierdza zarząd w sprawozdaniu finansowym.