Połączenie OPTeam z jego spółką zależną nAxiom zostało sfinalizowane. Sąd dokonał stosownego wpisu do KRS. OPTeam przejął cały majątek tej firmy.

Zamiar fuzji ogłoszono w listopadzie ub.r. Jej celem według zarządu jest zwiększenie wykorzystania potencjału obu podmiotów. OPTeam specjalizuje się od wdrożeniach ERP i projektach digitalizacji procesów w przedsiębiorstwie, a także w systemach wykorzystujących technologię kart elektronicznych. Z kolei nAxiom powołano do wyprodukowania i komercjalizacji platformy low-code. Związane z nią prace rozwojowe w 2022 r. pochłonęły ponad 4 mln zł. Spółka osiągnęła wówczas ok. 0,9 mln zł przychodów.

Cała Grupa OPTeam w 3 kwartałach 2023 r. wypracowała 61,4 mln zł przychodów wobec 50,5 mln zł rok wcześniej. Strata netto pogłębiła się natomiast do -4,8 mln zł z -2,9 mln zł przed rokiem.