OPTeam zamierza połączyć się ze swoją spółką zależną nAxiom. Uchwałę w tej sprawie podjął zarząd, rada nadzorcza wyraziła zgodę. Decyzja to efekt przeglądu opcji strategicznych, dotyczących dalszego rozwoju nAxioma.

Zarząd OPTeam ocenił, że najlepszym rozwiązaniem, umożliwiającym wykorzystanie w pełni potencjału obu spółek, będzie połączenie poprzez przeniesienie całego majątku nAxiom (spółki przejmowanej) na OPTeam (spółka przejmująca). Zostaną podjęte dalsze czynności w tym celu.

OPTeam powstał w 1988 r. Spółka z Jasionki koło Rzeszowa to specjalista od wdrożeń ERP i projektów digitalizacji procesów, a także producent i integrator systemów wykorzystujących technologię kart elektronicznych.

W I poł. 2023 r. przychody firmy wzrosły o 41 proc., do 41,5 mln zł. Miała 3,7 mln zł straty netto.

Spółka nAxiom jest spółką celową, powołaną do wyprodukowania i komercjalizacji platformy low-code. Planuje dalszy rozwój platformy i sieci partnerskiej. Od 2021 r. OPTeam ma 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym.

Przychody nAxioma ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 857,5 tys. zł. Spółka miała stratę netto -1,8 mln zł. Koszty działalności operacyjnej w ub.r. wyniosły ponad 7 mln zł, w tym nakłady na prace rozwojowe dotyczące rozbudowy platformy pochłonęły ponad 4 mln zł (57 proc. kosztów).