Polska zajęła 36 miejsce wśród 79 krajów badanych w raporcie Huawei Global Connectivity Index 2019, który ocenia poszczególne rynki pod względem wpływu sektora ICT na PKB.

Nasz kraj uzyskał 51 pkt. w zestawieniu na 120 możliwych (rok temu 50 pkt.). Według raportu kraje z indeksem GCI powyżej 65 pkt, które inwestowały w inteligentną komunikację, mogą oczekiwać, że ich PKB zwiększy się o ponad 1 proc.

Zdaniem Huawei cztery czynniki: sztuczna inteligencja, sieci szerokopasmowe, chmura i internet rzeczy stają się istotnymi katalizatorami wzrostu gospodarczego dla Polski i innych krajów. Każdy z osobna oceniono.

Polska otrzymała najwyższy możliwy wynik w zakresie mobilnego internetu szerokopasmowego i przez ostatni rok wykazała poprawę zarówno w obszarze nasycenia rynku smartfonami, jak i inwestycji w technologie 4G – stwierdzono w raporcie. Jednak w stosunku do poprzedniego badania spadła dostępność do stacjonarnej sieci.

W innych kategoriach Polska pozycjonowana jest jako tzw. middling performer z wynikami plasującymi się powyżej średniej globalnej.

Na co Polska powinna zwrócić uwagę

Raport wymieniając mocne strony naszego kraju wskazuje, że pojawienie się i rozwój zaawansowanych technologii mógłby być celem dla Polski w dalszym rozwoju sektora ICT. Zdaniem autorów opracowania ważne jest, aby Polska przyciągnęła więcej firm telekomunikacyjnych, które będą mogły oferować usługi klientom.

CGI 2019 prognozuje, że małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w całym kraju będą stosować zaawansowane technologie w celu maksymalizacji zysków i usprawnienia działalności. Główne obszary, na które powinno się zwrócić w Polsce uwagę, to rozwój infrastruktury cyfrowej w erze 5G, wspólne inwestycje w technologie takie jak IoT, blockchain i sztuczna inteligencja, a także pogłębienie partnerstwa strategicznego i taktycznego w celu zwalczania cyberzagrożeń i walki z dezinformacją.

Autorzy raportu zauważają, że w Polsce konieczne będzie podjęcie bardziej skoordynowanych działań w celu zapewnienia odpowiednich regulacji, które popchną dalej rozwój 5G.