Warszawski Sąd Rejonowy umorzył postępowanie upadłościowe Hawe, ponieważ wierzyciele (Agencja Rozwoju Przemysłu, I Urząd Skarbowy w Warszawie oraz Hawe Telekom) nie wpłacili zaliczki na koszty postępowania, a w spółce nie ma to środków. Zarząd zapowiedział, że nie będzie odwoływać się od tego postanowienia. Może ono przyspieszyć wycofanie spółki z GPW i wejście na Novą Giełdę.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki sąd wydał w czerwcu br. na wniosek wierzycieli. Zarząd złożył wówczas zażalenie. Argumentowano, że na upadłości stracą zarówno wierzyciele, jak i udziałowcy.

Zarządu Hawe utrzymuje, że ostatnia decyzja sądu nie ma wpływu na działalność operacyjną grupy, a Hawe Telekom funkcjonuje zgodnie planem i inwestuje. Firma ma ta dysponuje siecią światłowodową liczącą ponad 4 tys. km, które są jednym z najważniejszych aktywów grupy. Zarząd Hawe chce, by firma audytorska wyceniła przedsiębiorstwo i poddała analizie jej biznes plan na najbliższe lata. Ma to ułatwić porozumienie z wierzycielami. Prezes Hawe, Paweł Paluchowski, uważa, że może to nastąpić jeszcze w tym roku.

Nie wykluczył ponadto złożenia w sądzie wniosku o  otwarcie ponownego postępowania sanacyjnego w Hawe S.A.