W segmencie RTV, AGD i meble (są ujmowane w jednej
statystyce) wzrost rok do roku wyniósł 6,4 proc. Gorsza od prognoz była także
sprzedaż w czerwcu (wzrost o 10,9 proc., oczekiwano 11,8 proc.). Wyprzedzający
wskaźnik ufności konsumenckiej (opisuje tendencje do zakupów) spadł o 10,6
proc. rok do roku. Zdaniem prof. Mariana Nogi, byłego członka RPP, polska
gospodarka słabnie i w III kw. należy spodziewać się spowolnienia. Negatywny
wpływ na naszą ekonomię może mieć także pogarszająca się sytuacja w Niemczech. Za
zachodnią granicą spada wskaźnik oczekiwań koniunktury (IFO), ustalany na
podstawie badań menedżerów. Ostatnio kolejny raz był poniżej prognoz (108,7
pkt). Niemcy są odbiorcami jednej czwartej polskiego eksportu.