Wielkość zafakturowanej sprzedaży wyniosła 254,3 mln dol. (wzrost o 36 proc.). Zysk netto spadł natomiast z 8,4 mln dol. w I kw. 2014 r. do 1,6 mln dol. w I kw. 2015 r. Znacznie zwiększyły się koszty sprzedaży i marketingu (przekroczyły 100 mln dol.), Fortinet wydawał także więcej na badania i rozwój niż w ub.r. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniosły 64,6 mln dol. 

Ken Xie, założyciel, członek rady nadzorczej i dyrektor zarządzający firmy, uważa że I kw. br. był dla spółki bardzo udany. Fortinet wypracował według niego wiele dużych kontraktów, powiększając bazę klientów o ponad 8 tys. nowych firm (w sumie ma ich ponad 200 tys.). Są wśród nich przedsiębiorstwa z listy Fortune 100.