Aż 68 proc. przedsiębiorstw zgłasza niedobór wykwalifikowanych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w swoich zespołach – według raportu Fortinetu. Szacuje się, że aby wypełnić tę lukę, na całym świecie potrzebnych jest 3,4 mln nowych fachowców.

W latach 2021-2022 liczba firm, które doświadczyły pięciu lub więcej przypadków cyberataków, wzrosła o 53 proc. Jest to alarmujący wynik, za który liderzy przedsiębiorstw obarczają niedobór wykwalifikowanych pracowników w swoich kadrach.

Jakich specjalistów najbardziej brakuje

Największy problem jest ze znalezieniem fachowców od bezpieczeństwa chmury – aż 44 proc. stanowisk powiązanych z tą specjalizacją pozostaje nieobsadzonych. Niewiele lepiej jest w zespołach ds. ochrony sieci (37 proc.) oraz ds. zapewnienia bezpieczeństwa podczas projektowania architektury oprogramowania (32 proc.).

Co gorsza rosnące ryzyko zagrożeń, sprawi że konkurencja pomiędzy firmami o zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów stanie się jeszcze ostrzejsza.

Aby zmniejszyć lukę, Fortinet zachęca organizacje do rozważenia następujących działań:

1 Szkolenia obecnych specjalistów ds. bezpieczeństwa
Według badania instytutu Society of Human Resource Managemen 86 proc. menedżerów ds. HR twierdzi, że stale aktualizowana oferta szkoleń pomaga w utrzymaniu pracowników, a także przyczynia się do zapobiegania zawodowemu wypaleniu.

2 Otwarcie się na mniej oczywistych kandydatów
Cyberbezpieczeństwo wymaga zróżnicowanych zdolności. Odnaleźć się w nim mogą pracownicy z różnym doświadczeniem zawodowym: analitycy, prawnicy, psychologowie, socjologowie, programiści i in.

3 Współpraca z instytucjami szkolnictwa wyższego
Wiele szkół wyższych ma w programie studia ukierunkowane na cyberbezpieczeństwo. Firmy i podmioty publiczne powinny współpracować z instytucjami edukacyjnymi, aby wspólnie wprowadzać na rynek kolejne generacje specjalistów.

4 Aktywizacja kobiet
Obecnie kobiety stanowią 24 proc. specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Ich aktywizacja może zmniejszyć problem luki w kadrach.


Dane pochodzą z raportu z globalnego badania „Fortinet 2023 Cybersecurity Skills Gap”.