Richard Steficek objął stanowisko Channel Managera Flowmon Networks. Wcześniej był regionalnym managerem sprzedaży w regionie krajów adriatyckich i Węgier. W firmie jest od 9 lat.

Dostawca rozwiązań bezpieczeństwa komunikuje, że zdecydował o utworzeniu nowego stanowiska w styczniu 2020 r. po wzmocnieniu pozycji rynkowej w Polsce, Czechach i na Słowacji oraz wzroście sprzedaży na w krajach adriatyckich i na Węgrzech.

Richard Steficek jako nowy szef kanału sprzedaży będzie odpowiedzialny za dalszy jego rozwój w regionie. Wśród jego priorytetów w 2020 r. jest współpraca z dystrybutorami w zakresie pozyskiwania nowych partnerów, nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem planów biznesowych i kontrola zgodności wyników z założeniami.

Nowy Channel Manager będzie również koordynował programy szkoleń realizowane przez certyfikowane ośrodki szkoleniowe, a także wzmacniał procesy przepływu wiedzy o produktach, aby podnieść kwalifikacje partnerów w zakresie technologii Flowmon. Będzie ściśle współpracował z regionalnymi zespołami sprzedaży i wsparcia presales by znaleźć punkty synergii i wykorzystać w pełni potencjał kanału sprzedaży, który – jak zapewniono – znajduje się w centrum strategii Flowmon Networks.