Flowmon Networks, czeski dostawca rozwiązań do monitorowania sieci, został przejęty przez amerykańską firmę Kemp Technologies. Rozbudowuje ona portfolio o monitorowanie sieci oraz wykrywanie i reagowanie na zagrożenia (NDR), co powinno przyspieszyć reakcję na incydenty dotyczące aplikacji.

Kemp optymalizuje AX (Application Experience), specjalizuje się w rozwiązaniach do równoważenia obciążenia w ruchu między różnymi środowiskami – dzięki sterowaniu ruchem, uwierzytelnianiu i ograniczaniu ataków na aplikacje internetowe.

Integracja z systemem monitorowania i diagnostyki wydajności sieci (NPMD) oraz wykrywania i reagowania na zagrożenia (NDR) Flowmona pozwoli zespołom monitorującym sieci i bezpieczeństwo rozszerzyć kontrolę nad aplikacjami i przyspieszyć reakcję na incydenty, poprzez zwiększenie widoczności i stworzenie pomostu między aplikacjami a siecią.

W czasach rozwoju pracy zdalnej połączenie poprawi ochronę rosnącej liczby rozproszonych użytkowników i aplikacji, w warunkach coraz szerszego wykorzystania chmur publicznych i prywatnych.

Kemp według własnej informacji na ponad 25 tys. klientów we wszystkich branżach, zrealizował ponad 100 tys. wdrożeń w 115 krajach. W 2019 r. w firmę zainwestował Mill Point, amerykański fundusz private equity.

Flowmon Networks powstał w 2007 r. Spółka z siedzibą w Brnie w Czechach działa w ponad 40 krajach, ma ponad 1,2 tys. klientów na całym świecie, w tym międzynarodowe korporacje.