Euvic zawarł umowę z Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne. Jej przedmiotem jest współpraca w zakresie świadczenia usług programistyczno – projektowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

List intencyjny dotyczący nawiązania strategicznej współpracy obie strony podpisały w marcu br.

Zawiązano też więzi kapitałowe. Euvic IT stał się drugim największym udziałowcem Unima 2000, jeśli chodzi o liczbę akcji. Obecnie ma ich ok. 15,4 proc. (co onacza ok. 11 proc. głosów).

Największym udziałowcem jest Magdalena Kniszner (ok. 24 proc. akcji oraz ok. 31,5 proc. głosów).

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne działa od 30 lat. Krakowska firma specjalizuje się w projektach obejmujących m.in. systemy contact center i call center, unified messaging, systemy pracy grupowej, automatykę budynkową oraz bezpieczeństwo i zarządzanie budynkiem (BMS). W 2021 r. osiągnęła jednostkowo znacznie niższe przychody (13,8 mln zł) niż w 2020 r. (27,5 mln zł). Miała stratę operacyjną, a także stratę netto ok. 0,5 mln zł, jednak mniejszą niż w 2020 r. (blisko 1 mln zł na minusie).

W ujęciu skonsolidowanym przychody w 2021 r. wyniosły natomiast 33,8 mln zł wobec 39,3 mln zł rok wcześniej. Strata netto to natomiast ok. 0,7 mln zł wobec 0,8 mln zł przed rokiem.