Kolejna duża spółka z branży wchodzi na orbitę grupy Euvic. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne podpisała list intencyjny dotyczący rozpoczęcia strategicznej współpracy z Euvic sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Porozumienie dotyczy współpracy „w zakresie działalności gospodarczej w branży IT oraz obszarów komplementarnych” – poinformowano. Decyzja kończy proces wyboru opcji strategicznych, ogłoszony przez Unimę w maju 2021 r.

Euvic sp. z o.o. jest podmiotem zależnym Euvic IT SA z siedzibą w Krakowie, który niedługo przed ogłoszeniem listu intencyjnego ujawnił się jako znaczący akcjonariusz Unima 2000 (ma 7,94 proc. akcji i 5,68 proc. głosów). Głównymi udziałowcami Unimy są Magdalena Kniszner (24,11 proc.), January Ciszewski (10,27 proc.) i Artur Górski (10,03 proc.).

Euvic IT powstał w 2019 r. na bazie IT Works, spółki która dołączyła do grupy Euvic w 2016 r. W październiku 2021 r. Euvic IT przejął wrocławską spółkę z o.o. Surfland Systemy Komputerowe.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne z siedzibą w Krakowie działa od 30 lat. Wdraża i integruje systemy teleinformatyczne contact center i call center, unified messaging (UM), systemy pracy grupowej (web collaboration), systemy niskoprądowe i automatyki budynkowej, systemy bezpieczeństwa i zarządzania budynkiem (BMS). Tworzy grupę kapitałową, do której należą IQnet i Lockus (właściciel Teleinvention Contact Center). Działa na 7 rynkach europejskich, zatrudnia ok. 80 osób.

Po 3 kwartałach 2021 r. Unima 2000 miała 24 mln zł przychodów, czyli o 6,5 mln zł mniej niż przed rokiem (30,5 mln zł). Osiągnęła natomiast zysk netto 563 tys. zł wobec ponad 1 mln zł straty rok wcześniej. Z tym że w III kw. 2021 r. sprzedaż (10,3 mln zł) była już wyższa niż przed rokiem (9,7 mln zł).