Projekt został zrealizowany dla Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego w ramach zamówienia publicznego na „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej wraz z treściami edukacyjnymi oraz systemem ich dystrybucji”. Edupolis to czwarta platforma edukacyjna w Polsce opracowana przez Young Digital Planet. Może z niej korzystać ponad 600 szkół, 120 tys. uczniów i 10 tys. nauczycieli z regionu. Z pomocą platformy nauczyciele mogą przygotowywać lekcje, zajęcia, projekty, gry terenowe korzystając z ponad 7 tys. materiałów edukacyjnych, obejmujących różne przedmioty. Uzupełnieniem tej bazy jest Portal Wiedzy o Regionie. Platforma umożliwia lepsze wykorzystanie tablic interaktywnych, kupionych w ramach projektu, których szkoły używają od pewnego czasu.  

Przedsięwzięcie o wartości blisko 8 mln zł było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego i partnerów projektu. 

–  Nie ma ucieczki przed wprowadzaniem technologii ICT do edukacji – przyznaje Ryszard Rumiński, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. – Jednak z danych UE wynika, że szkoły wciąż nie są wystarczająco dobrze wyposażone w nowoczesne narzędzia. 

Dane rynkowe wskazują, że cyfryzacja edukacji dopiero nabierze tempa, i to nie tylko w Polsce. Mniej niż 15 proc. uczniów w Unii Europejskiej ma możliwość korzystania z Internetu w swojej placówce – wynika z informacji Eurostatu i Komisji Europejskiej. Ponad 60 proc. 9-latków nie dysponuje odpowiednim sprzętem komputerowym i nie ma dostępu do szerokopasmowego Internetu. 

Tymczasem posiadanie cyfrowych umiejętności to obecnie podstawowy wymóg wobec kandydatów do pracy. Według danych UE są one niezbędne w przypadku 90 proc. stanowisk. Dodatkowo szacuje się, że do 2020 r. zabraknie 825 tys. informatyków.