Druga runda przyjmowania wniosków w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka rozpoczęła się 15 czerwca. Tym razem konkurs cieszył się największym zainteresowaniem w województwie mazowieckim, gdzie przedsiębiorcy złożyli 60 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 36,2 mln zł. Z województwa małopolskiego, z którego w poprzednim naborze wpłynęło najwięcej wniosków, tym razem jest ich tylko 50. Na kolejnych miejscach znalazło się woj. wielkopolskie, gdzie po dofinansowania w ramach działania 8.2 zgłosiło się 42 przedsiębiorców i woj. podkarpackie z liczbą 29 złożonych wniosków. Tradycyjnie już najmniejsze zainteresowanie dotacjami było w woj. Świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim (po dwa wnioski).

Trwa proces rozpatrywania złożonych wniosków. W pierwszej kolejności poddawane są ocenie formalnej, a te, które przejdą ją pomyślnie, ocenie merytorycznej. Ogłoszenie listy projektów, którym przyznane zostało dofinansowanie na wdrażanie systemów B2B, nastąpi najprawdopodobniej w październiku br.