Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy w tym roku konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Wnioski o wsparcie będą przyjmowane od 12 do 24 stycznia. Do podziału jest 65 mln zł. Kwota dofinansowania nie może być niższa niż 20 tys. zł. Dotacje można uzyskać na projekty obejmujące współpracę przedsiębiorców z wykorzystaniem systemów ITC, przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych. Maksymalna wartość projektu objętego wsparciem to 50 mln euro.

Więcej informacji na stronie PARP.