Po niemal trzech miesiącach od ujawnienia się Euvic w akcjonariacie Qumaka, spółka zwiększyła swoje zaangażowanie. Poinformowała, że obejmie część nowej emisji akcji Qumaka. Cała emisja to 30 mln akcji w cenie 1 zł za sztukę. Grupa informatyczna nie ujawniła, ile z tego jej przypadnie w udziale, podaje natomiast, że przekroczy 10 proc. w kapitale Qumaka.

„Powinno to w zupełności wystarczyć, aby umożliwić dobrą współpracę” – komentuje Euvic. Obecnie federacja obejmuje 11 powiązanych kapitałowo spółek. Jej przychody w ub.r. wyniosły 250 mln zł.

Wiceprezes Euvic, Wojciech Kosiński, informuje, że niemal drugie tyle akcji Qumaka, co spółka Euvic, objęli członkowie zarządu i kluczowi pracownicy grupy. Wygląda zresztą na to, że kadra zarządzająca federacji zaangażuje się w biznes jednego z największych polskich integratorów nie tylko kapitałowo.

„Qumak przeżywał trudne chwile, nie powiodła się pierwsza emisja, rozmowy z bankami szły jak po grudzie, nie udało się doprowadzić do porozumienia z inwestorem branżowym w obszarze budownictwa. Dzisiaj to już przeszłość. Spółka otrzymała niezbędny kapitał, może spokojnie realizować plany” – zapewnia Wojciech Wolny, prezes Euvic, a od czerwca br. także członek rady nadzorczej Qumaka, który w ostatniej emisji objął kolejne akcje.

Euvic i jego szefowie zaangażowali się w Qumaka po fatalnym roku 2016 r., gdy integrator po zapaści na rynku zamówień publicznych miał ponad 41 mln zł straty netto, a przychody spadły o 40 proc., do 428 mln zł.  I kw. br. również był na minusie. Jednak zdaniem zarządzających Euvic, Qumaka można wyprowadzić z dołka.

„Musi ruszyć sprzedaż, trzeba też zmienić organizację, ale jest na czym budować –  referencje, 700 osób w kontraktach outsourcingowych, know-how w obszarze bezpieczeństwa, czy kancelaria tajna, to tylko niektóre fundamenty” – wskazuje Wojciech Wolny.

„Wojtek zaraził nas pozytywną energią, zmienił nasze spojrzenie na wiele obszarów” – potwierdza wpływ szefa Euvic na spółkę Wojciech Włodarczyk, szef rady nadzorczej Qumaka, czasowo oddelegowany na stanowisko prezesa.

Euvic stwierdza, że po otrzymaniu kapitału na nowym zarządzie spółki, wytypowanym zgodnie z filozofią Euvic spośród kluczowych pracowników, spoczywa dodatkowa odpowiedzialność. Na początku czerwca br. zrezygnował dotychczasowy prezes Qumaka, Tomasz Laudy.