Zakupy konsumenckie wpłynęły na dobre wyniki sprzedaży drukarek w Europie w pierwszych 11 tygodniach 2021 r., czyli do 21 marca br. – według danych Contextu.

Biorąc za punkt wyjścia wartość bazową przychodów ze średnich 4 tygodni 2019 r. jako 100, Polska i pięć największych rynków na zachodzie Europy znajdują się obecnie w przedziale 100–130.

Jak jednak zauważa Context, jedynie Polska i Włochy mają tendencję spadkową ze względu na brak nowego popytu po wyjątkowych wynikach w 2020 r. i na początku 2021 roku.

Konsumenci nie zawodzą

Popyt w ostatnich tygodniach był mocny. W 11 tygodniu (15 – 21 marca) przychody ze sprzedaży drukarek konsumenckich okazały się stabilne i utrzymują się na bardzo dobrym poziomie około 150 w indeksie, podczas gdy sprzedaż biznesowych urządzeń oscyluje tuż poniżej 100.

Nadrabianie zaległości

Po spadku pod koniec 2020 r. obroty na drukarkach zaczęły rosnąć zarówno na rynkach konsumenckich, jak i biznesowych w drugim tygodniu 2021 r. i dalej przyspieszały w ciągu 3-4 tygodni.

Było to spowodowane większymi dostawami producentów w IV kw. 2020 r., co umożliwiło sprzedawcom realizację zaległych zamówień, zwłaszcza w lutym.

Segment biznesowy nieco ożył

Segment biznesowy radzi sobie w tym roku stosunkowo dobrze, pomimo opustoszałych biur. Wynika to z faktu, że na rynek trafia więcej drukarek klasy podstawowej we wszystkich kategoriach, kompensując niedobór konsumenckich urządzeń atramentowych w podobnej cenie. W lutym br. wzrost sprzedaży maszyn biznesowych w sztukach jak i przychodów osiągnął 11 proc.

Atramentowe MFP nadal triumfują

Pod względem kategorii, atramentowe urządzenia wielofunkcyjne są jak dotąd wyraźnym zwycięzcą w 2021 r. z wynikiem powyżej 140 w indeksie przychodów, czyli wzrost obrotów wobec indeksu dla 2019 r. (100) jest wyraźny.

Inne rodzaje maszyn (laserowe jedno- i wielofunkcyjne, atramentowe drukarki SFP) oscylują wokół wyniku 100.

To efekt zapotrzebowania na wyposażenie domowych biur i większych dostaw na rynek pod koniec 2020 r., aby nadrobić zaległości w zamówieniach, które narosły podczas pandemii.

Niedostatek sprzętu nadal hamuje sprzedaż

W lutym br. w Europie sprzedaż atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych osiągnęła wzrost sprzedaży ilościowy o 41 proc. rok do roku, a wartościowy o 49 proc., jednak niedobory dostaw nadal mają wpływ na cały europejski rynek drukarek.

Stałe zasilanie w atrament bardziej potrzebne
„Niedobór drukarek atramentowych i materiałów eksploatacyjnych do nich spowodował przejście klientów urządzenia atramentowe z systemem stałego zasilania oraz drukarki laserowe w tym samym przedziale cenowym, a także wzrost cen jednofunkcyjnych drukarek” – komentuje Antonio Talia, szef analityków biznesowych Contextu.

Spadek liczby wydruków o 15 proc.
Mimo większej sprzedaży drukarek, dane z początku roku nie najlepiej wróżą sprzedaży materiałów eksploatacyjnych. Okazało się, że w styczniu 2021 r. nastąpił spadek wydrukowanych stron o 15 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.