Krakowski sąd nie wydał postanowienia, wyznaczył termin kolejnej rozprawy na 3 października. Następne mają odbyć się 5 i 10 października. CD Projekt Red złożył wnioski dowodowe, m.in. domaga się przesłuchania 5 świadków, związanych z dawnym Optimusem. 

Według Rzeczpospolitej Piotr Nielubowicz, członek zarządu spółki, liczy na przyznanie odszkodowania. Optymizm uzasadnia wyrokiem sądu w sprawie MCI kontra Skarb Państwa – po latach główny udziałowiec JTT uzyskał 46 mln zł rekompensaty za doprowadzenie do upadłości firmy wskutek niezgodnych z przepisami decyzji skarbówki (sprawa nie jest jeszcze zakończona, reprezentant Skarbu Państwa wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego). Zdaniem Piotra Nielubowicza, mimo różnic w obu postępowaniach, przyczyna powstania strat JTT i Optimusa była taka sama (czyli bezprawne działania organów skarbowych). 

Sprawa Optimusa ciągnie się od 10 lat. Na początku obecnego stulecia firma wysyłała składane przez siebie komputery na Słowację, a następnie sprowadzała je do Polski. Sprzęt importowany objęty był zerową stawką VAT-u. W 2001 r. organy skarbowe uznały takie praktyki za niezgodne z przepisami i naliczyły Optimusowi z tytułu zaległych podatków 16 mln zł. Firma popadła w poważne problemy finansowe. Decyzję skarbówki uchylił w 2003 r. NSA. W 2006 r. Optimus złożył pozew o odszkodowanie przeciwko Skarbowi  Państwa, domagając 35,6 mln zł. W 2008 r. krakowski sąd uznał roszczenia spółki za zasadne, jednak decyzja została uchylona wskutek apelacji i ponownie trafiła na wokandę.