Mniej niż połowa (45 proc.) polskich firm o wysokim poziomie transformacji cyfrowej odnotowała spadek sprzedaży w 2020 r.

Natomiast wśród przedsiębiorstw o niskim poziomie digitalizacji wskaźnik aż 73 proc. firm miało do czynienia ze spadkiem w 2020 r. – według badania dla SAP.

Z danych wynika więc, że czas niepewności wywołany pandemią lepiej przechodzą te firmy, które już wcześniej zainwestowały w rozwiązania cyfryzujące i automatyzujące procesy biznesowe lub te, które zadziałały szybko oraz elastycznie w trakcie lockdownu.

Tym niemniej widać jednocześnie, że nawet inwestycje w digitalizację nie uchroniły wielu firm przed problemami na rynku w czasach Covid-19, skoro niemal połowa badanych przedsiębiorstw sklasyfikowanych jako zaawansowane w transformacji cyfrowej odnotowała spadek przychodów i sprzedaży w ub.r.

Cyfryzacja wpływa na przychody i sprzedaż

Jak wynika z badania, wyższy poziom automatyzacji i cyfryzacji procesów biznesowych przekłada się również na generowanie przychodów. Wśród firm o wysokim poziomie cyfryzacji wzrost przychodów odnotowało 27 proc., a spadek 49 proc.

W przedsiębiorstwach mało zaawansowanych w tym zakresie spadek przychodów zadeklarowało 66 proc. spółek, a wzrost 20 proc.

Kto zwalnia więcej, kto mniej

Firmy inwestujące w nowe technologie odnotowały najniższy odsetek zwolnień (18 proc. spośród tych firm zredukowało zatrudnienie) i najczęściej zatrudniały nowych pracowników (18 proc.).

W firmach o średnim i niski poziomie cyfryzacji co czwarta spółka musiała pożegnać się z częścią zespołu.

Cyfryzacja zyskała wizerunkowo

Zdecydowana większość (63 proc.) polskich przedsiębiorstw postrzega dziś technologie cyfrowe lepiej niż przed pandemią. Przeciwnego zdania było jedynie 7 proc.

86 proc. widzi poważny problem

Raport zlecony przez SAP pokazuje również z jakimi wyzwaniami będą borykać się polskie przedsiębiorstwa w najbliższych miesiącach i latach.

Przynajmniej jeden poważny problem wskazało aż 86 proc. ankietowanych firm.

Jednym z głównych wyzwań przedsiębiorców jest zmniejszenie popytu, wskazywane przez 44 proc. firm. Istotne są też problemy związane z obsługą klienta i zamówień (18 proc.), działaniami marketingowymi (17 proc.) oraz nieefektywną komunikacją wewnątrz firmy (17 proc.).

70 proc. przedsiębiorstw potrzebuje software’u

Aż 70 proc. firm w Polsce już posiada bądź w najbliższych miesiącach planuje zakup oprogramowania dla firm.

Wśród nich jedynie 27 proc. dysponowało tego rodzaju oprogramowaniem już przed pandemią, 15 proc. nabyło go w ostatnich miesiącach, zaś 28 proc. – planuje zakup w najbliższych miesiącach.

Inwestycje w oprogramowanie planują przede wszystkim przez firmy z sektora handlu i dystrybucji oraz produkcji (po 35 proc.). Sporo zamówień można oczekiwać także w usługach (22 proc.). 

„Funkcjonujemy w nowej rzeczywistości, w której potrzeba zmiany sprawia, że klienci przenoszą swoje procesy do chmury i inwestują w rozwiązania automatyzujące oraz optymalizujące procesy biznesowe. Szukają rozwiązań optymalnych kosztowo i sposobu na przekształcenie inwestycji capex w opex. Potrzebują elastyczności, żeby szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe” – zauważa Thomas Duschek, prezes SAP Polska.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie SAP Polska na przełomie stycznia i lutego 2021 r. Wzięło w nim udział 239 przedsiębiorstw, reprezentowanych przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub specjalistyczne.