Rozwiązanie o nazwie Check Point Capsule oferuje bezpieczne środowisko, w którym dane firmowe są oddzielone od prywatnych dokumentów i aplikacji uruchamianych na urządzeniach mobilnych. Z biznesowych aplikacji można korzystać przez interfejs użytkownika, uzyskując dostęp do firmowych e-maili, dokumentów, baz danych, kontaktów, kalendarza. Dokumenty są chronione już na etapie tworzenia. Wraz z wysłaniem do sieci lub e-mailem dokument jest stale zabezpieczony specjalnym kodem. Upoważnieni odbiorcy mają dostęp do chronionych dokumentów na każdym urządzeniu.

Check Point Capsule skanuje ruch generowany przez urządzenia mobilne w chmurze i zabezpiecza przed wejściem na zainfekowane strony, botami i cyberatakami. Aplikacja współpracuje z różnymi platformami i systemami operacyjnymi w tym iOS, Android, Windows, MacOS.

Oferta jest dostępna w trzech pakietach. Najtańszy, Capsule Cloud kosztuje 5 dol. za 1 użytkownika miesięcznie, a licencja Enterpise – 3 dol. miesięcznie za 1 użytkownika.

Check Point Capsule to według dostawcy pierwszy system kompleksowo chroniący dane, niezależnie od miejsca, gdzie one trafią i lokalizacji, w której użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego. Ma być odpowiedzią na trend BYOD i związane z nim problemy z bezpieczeństwem.

Według badania przeprowadzonego przez Check Point wśród 700 przedstawicieli branży IT na świecie dowiodły, iż ponad połowa pracowników posługuje się urządzeniami prywatnymi w celu transmisji danych firmowych. Znacząca większość (82 proc.) badanych jest przekonana, że w 2015 r. zagrożenie atakami na urządzenia mobilne wzrośnie, przy jednoczesnych wzroście ilości tych urządzeń w codziennym użyciu wśród pracowników.