Program jest przeznaczony dla firm mikro i małych przedsiębiorstw, które chcą korzystać z usług jednostki badawczej przy wprowadzaniu na rynek albo rozwoju produktu lub technologii (chodzi o np. o badania produktu, badania rynku). Aby uzyskać dofinansowanie, należy najpierw wysłać pytanie ofertowe co najmniej do 2 podmiotów wymienionych w warunkach programu (np. uczelnia, instytut badawczy, naukowy, jednostka PAN, Polska Akademia Umiejętności). Po wyborze oferty konieczne jest zawarcie umowy na usługę. W ramach wsparcia można liczyć na zwrot 100 proc. wydatków do kwoty 15 tys. zł netto. Jeśli usługa kosztuje więcej, różnicę powyżej 15 tys. zł plus VAT pokrywa beneficjent.

Wnioski o bon na innowacje PARP przyjmuje do 7 czerwca. Więcej informacji znajduje się na stronie www.parp.gov.pl/index/more/20898.

Do połowy października ub. roku do wsparcia rekomendowano 627 wniosków na kwotę 9,38 mln zł.