GravityZone jest rozwiązaniem bazującym na urządzeniach wirtualnych, co przyspiesza wdrażanie i ułatwia skalowanie. Z pomocą jednej platformy pozwala chronić dowolne punkty końcowe, w dowolnej lokalizacji i środowisku oraz zarządzać nimi. Reguły bezpieczeństwa można ustalać dla grup komputerów oraz poprzez duplikowanie maszyn wirtualnych rozszerzać sieci zabezpieczeń na nowe komputery. Nowością jest możliwość przekierowania skanowania zasobów ze słabszych komputerów do serwera bezpieczeństwa, dzięki czemu skanowanie może przebiegać szybciej, bez wpływu na wydajność maszyn. Moduł sterowania urządzeniami peryferyjnymi pomaga administratorowi w rozwiązaniu problemów z politykami bezpieczeństwa sprzętu podłączonego do komputera. 

Ceny GravityZone zależą od ilości i rodzaju zainstalowanych modułów oraz liczby punktów końcowych.