Firma, która chce uzyskać certyfikat musi działać co najmniej od 6 miesięcy i nie może mieć zaległości płatniczych, odnotowanych w Rejestrze Dłużników BIG oraz w bazach BIK i ZBP. Po weryfikacji przedsiębiorca otrzyma oryginał dokumentu, a także dostęp do certyfikatu online. Klienci i kontrahenci po wpisaniu numeru NIP będą mogli sprawdzić ważność i autentyczność certyfikatu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na stronie www.big.pl/certyfikat. Program Firma Wiarygodna Finansowo powstał z inicjatywy BIG InfoMonitor, BIK i ZBP.