Spada liczba dłużników wobec firm IT. Jeszcze dwa lata temu zaległości wobec tego sektora wynosiły 125 mln zł. W 2019 r. wzrosły do 132 mln zł. W 2020 r. widać ponowny spadek – według danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Z płatnościami za usługi informatyczne zalega nadal 143 tys. podmiotów na sumę prawie 127 mln zł, ale to zadłużenie maleje. Średnio wynosi 2546 zł na jednego dłużnika. Najwięcej do odzyskania, bo 95 mln zł, mają firmy hostingowe.

„Rosnące zapotrzebowanie na usługi IT sprawia, że dla wielu dłużników uregulowanie faktur wobec ich dostawców staje się priorytetem. Brak płatności może skończyć się odcięciem dostaw, a w dzisiejszej rzeczywistości może mieć to poważne konsekwencje dla zleceniodawcy” – komentuje Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów BIG.

Szybko rośnie zadłużenie firm IT
    
Przedsiębiorstwa z branży informatycznej także mają problemy finansowe. Obecnie w bazie danych KRD widnieje ponad 21 tys. podmiotów świadczących usługi IT, które mają do oddania swoim wierzycielom łącznie 192,6 mln zł. Średni dług przypadający na jednego dłużnika to ponad 38 tys. zł. Najwięcej, bo prawie 117 mln zł mają do oddania firmy zajmujące się oprogramowaniem.

W październiku 2019 r. zadłużenie firm IT wynosiło trochę ponad 110 mln zł. Od tego czasu wyraźnie rośnie – w grudniu 2019 r. do prawie 170 mln zł, a sumę 192 mln zł osiągnięto w I kw. 2020 r.  

„Nie jest to jeszcze efekt koronawirusa. Wpływ pandemii na branżę IT będziemy mogli zaobserwować za miesiąc lub dwa. Nie mniej jednak już widać, że brak płatności ze strony klientów odbija się negatywnie na firmach działających w sektorze IT” – ocenia Adam Łącki.

 

Małe firmy w dużych tarapatach

Coraz wyższe od października ub.r. zadłużenie firm IT wynika głównie z rosnących zaległości wobec trzech branż.

Najwyższy wzrost długów, o 50 mln zł, nastąpił wobec dostawców sprzętu informatycznego. W drugiej kolejności zwiększają się zaległości wobec sektora finansowego, głównie banków, gdzie od października długi branży IT urosły o 22,3 mln zł. Trzecią grupą, w której widać wyraźny wzrost zobowiązań sektora IT (o 7,5 mln zł) są operatorzy telekomunikacyjni i dostawcy internetu.

Najwięcej do oddania, bo aż 141,5 mln zł mają jednoosobowe działalności gospodarcze zajmujące się usługami IT. Takich dłużników jest w bazie danych KRD ponad 3,5 tys. i mają prawie 14 tys. nieuregulowanych zobowiązań. Średnie zadłużenie jednej małej firmy informatycznej to ponad 40 tys. zł.