Sybase wprowadził na rynek iAnywhere Wireless Server, bezprzewodowym serwer klasy Enterprise, umożliwiający dostęp do aplikacji e-biznes, danych korporacyjnych i Internetu przez urządzenia przenośne i bezprzewodowe. Umożliwia kontakt pracownikom terenowym z korporacyjną bazą danych zarówno online jak i offline. Można go zintegrować z istniejącymi systemami korporacyjnymi, w tym z bazami danych i systemami typu Enterprise Resource Planning.