Odwołania uzasadniono zakończeniem procesu połączenia Copi z B3System, koniecznością usprawnienia organizacji i wzmocnienia zarządzania firmą, zwłaszcza w obszarze finansów i nadzoru nad aktywami. Być może zmiana wiąże się z pogorszeniem bilansu spółki. W III kw. 2011 r. przychody B3System spadły o ponad 50 proc. rok do roku, odnotowano półmilionową stratę netto. Obecnie zarząd pracuje w trzyosobowym składzie – prezes Grażyna Kuś, wiceprezesi Robert Wodziński i Jarosław Kolankowski (obaj zachowali swoje stanowiska). Ich kadencje upływają w 2014 r.

Grażyna Kuś ma duże doświadczenie w zarządzaniu firmami. Wcześniej była m.in. prezesem Rafako, Rafinerii Trzebinia, zasiadała w zarządzie Rafinerii Nafty Jedlicze i Orlen Oil, piastowała stanowiska menedżerskie związane z finansami i nadzorem kapitałowym w Grupie PKN Orlen, PZU NFI Management, w Ruchu.

Nowa prezes B3System ukończyła Marketing i Zarządzanie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także studium dla dyrektorów finansowych i podyplomowe studia z rachunkowości.