B3System został bezterminowo wykluczony z notowań na warszawskiej giełdzie – zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego. To kara za szereg naruszeń. Wśród nich KNF wymienia niepublikowanie rzetelnych informacji związanych z ryzykiem płynności w sprawozdaniu za 2014 r., nieujawnianie analiz dotyczących ryzyka rynkowego, błędy w sprawozdaniu za 2014 r. i brak odpowiednich korekt, brak części raportów finansowych za 2016 r. Ostatni raport, jaki się ukazał, dotyczył I kw. 2016 r. i pokazywał zerowe przychody B3System w tym okresie.

B3System oferuje usługi w zakresie projektowania, wdrażania, administracji i utrzymania środowisk IT. Na giełdzie jest od 2007 r.