Notowania akcjami Mediatela zostają zawieszone do 29 maja, a B3System, Hawe i Larka do 5 czerwca – zdecydowała warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Decyzję podjęto na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego. Wymienione spółki nie opublikowały na czas raportów finansowych.

Wstrzymując obrót giełda powołała się na art. 20 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: "W przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc."

Zarząd GPW podał także jako podstawę par. 30 ust. 2 regulaminu giełdy, który dopuszcza zawieszenie notowań z uwagi na bezpieczeństwo uczestników obrotu.