Od 31 grudnia 2019 r. do 4 sierpnia 2020 r. łączna wartość zamówień złożonych i opłaconych przez APN Promise do Microsoft EMEA Operations Centre przekroczyła 20 proc. przychodów netto ze sprzedaży grupy kapitałowej za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, tj. 119,7 mln zł – poinformowała spółka.

APN Promise składa zamówienia w Microsoft EMEA Operations Centre na dostarczenie licencji oprogramowania dla średnich i dużych przedsiębiorstw w ramach ramowej umowy partnerskiej z 2012 r. Zamówienia nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów – informuje spółka.

Również w drugim półroczu 2019 r. łączna wartość zamówień złożonych i opłaconych przez APN Promise do Microsoft EMEA Operations Centre przekroczyła 20 proc. przychodów grupy za ostatnie czterech kwartały (120,6 mln zł).

Blisko 600 mln zł przychodów w 2019 r.

W 2019 r. grupa APN Promise wypracowała 597,2 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 534 mln zł w 2018 r. Zysk netto wyniósł 5,6 mln zł w porównaniu do 6,3 mln zł w 2018 r.

W I kw. 2020 r. APN Promise osiągnął 110,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, podczas gdy rok wcześniej była to suma 109,5 mln zł. Grupa miała stratę netto w wysokości 0,95 mln zł. Przed rokiem zysk wyniósł 2,4 mln zł.

APN z Microsoftem w Orlenie i resorcie sprawiedliwości

W lipcu ub.r. APN Promise poinformował, że zajmie się obsługą umowy Orlenu z Microsoft Ireland, która obejmuje usługi i licencje na oprogramowanie. Maksymalne wynagrodzenie spółki w związku z kontraktem określono na 30 mln euro.

Również w ub.r. konsorcjum APN Promise i S&T Services zostało wybrane jako wykonawca zamówienia Ministerstwa Sprawiedliwości obejmującego programy licencjonowania grupowego Microsoftu. Umowa ramowa została zawarta na okres 2 lat. Budżet resortu na ten cel to ponad 25 mln zł.