Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wniósł zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki – dowiedział się zarząd Actionu.

Według spółki o zażaleniu na postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie z dn. 7 sierpnia br. Action dowiedział się z akt postępowania sanacyjnego. Zażalenie skarbówki nie zostało dotychczas doręczone spółce – podaje Action.

O zatwierdzeniu układu z wierzycielami przez sąd Action informował w sierpniu br.

Układ został przyjęty po głosowaniu, którego wyniki podsumowano na początku stycznia br.

Rozpatrzenie zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu oraz uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu to dwa ostatnie kroki kończące trwające od 2016 r. postępowanie sanacyjne Actionu.