Warszawski sąd rejonowy zatwierdził układ Actionu z wierzycielami, który został zawarty w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki na początku 2020 r. Znaczna większość wierzycieli (99 proc. głosujących, reprezentujących 89 proc. sumy kapitału) opowiedziała się wówczas za przyjęciem warunków zaproponowanych przez spółkę.

Wydanie orzeczenia opóźniło się z powodu pandemii i zamrożenia sądów.

Jest to pierwszy z 3 ostatnich kroków do zakończenia sanacji spółki. Po uprawomocnieniu się będzie podstawą do finalizacji postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec spółki i wykonywania układu. Ostatnie dwa kroki to rozpatrzenie ewentualnych zażaleń (jeżeli będą) na postanowienie o zatwierdzeniu układu oraz na koniec – uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Postępowania sanacyjne Actionu trwa od 1 sierpnia 2016 r. i zostało wszczęte na wniosek spółki po wydaniu niekorzystnych decyzji organów skarbowych ws. VAT (sprawy te nadal nie są rozstrzygnięte).

Jak informował na początku czerwca br. prezes Piotr Bieliński, spółka ma zapewnienia od wielu producentów, że chcą wrócić do współpracy i potrzebują tylko informacji o formalnym zakończeniu postępowania sanacyjnego.

Nadchodzą lata spłaty zobowiązań
Zatwierdzony przed sąd układ zakłada m.in. w głównej, największej grupie wierzycieli spłatę 61 proc. należności (bez odsetek) w ciągu ponad 7 lat.

Wierzyciele finansowi, w tym obligatariusze, mają odzyskać 57,5 proc. wierzytelności głównej. W sumie wierzyciele będą spłacani w 5 grupach.

W I kw. 2020 r. Action wypracował 467,55 mln zł skonsolidowanych przychodów i 1,59 mln zł zysku netto dla akcjonariuszy, a jednostkowo 1,88 mln zł zysku.

Prognoza z września ub.r., czyli z czasu przed pandemią, zakłada na 2020 r. wypracowanie jednostkowo blisko 1,6 mld zł przychodów, 17,5 mln zł EBIDTA i 9,2 mln zł zysku brutto.

Action na początek III kwartału bieżącego roku, w lipcu, osiągnął 149 mln zł skonsolidowanych przychodów (+7 proc. r/r) przy ok. 7-procentowej marży.

Dystrybutor niedawno poinformował również, że w związku z sytuacją spowodowaną Covid-19 i odcinaniem mało rentownych biznesów, zamyka swoją spółkę w Chinach.

Elementem zmian w strukturze ograniczających koszty jest także planowane przekształcenie Sferis Marketing SA w spółkę z o.o.

Piotr Bieliński, prezes zarządu Action
Kiedy 1 sierpnia 2016 r. rozpoczynaliśmy sanację, wiedzieliśmy jedno, że chcemy się zrestrukturyzować i wyjść jak najszybciej z tego procesu z tarczą, a nie na tarczy. Okazało się jednak, że po drodze spotkało nas wiele zdarzeń, którym musieliśmy sprostać, by w końcu, po czterech latach wytężonych działań z sukcesem zakończyć ten proces. I dziś właśnie się to dzieje. Za co w tym miejscu wszystkim osobom pracującym w Action i każdemu z osobna chcemy jako zarząd podziękować. Jesteście pionierami sanacji. Dziękujemy też naszym partnerom, którzy mimo trudnego czasu byli z nami i nam kibicowali.
Dziś, bogatsi w nowe doświadczenia, z nowym pracującym modelem biznesu i zdeterminowani do dalszej pracy, wchodzimy w ostatni etap sanacji. Czekamy na uprawomocnienie się tego postanowienia i zaczynamy nowy rozdział w historii Action – polskiej spółki, która po czterech latach restrukturyzacji staje znów do biznesowej walki.