Działalność Acera zostanie podzielona na dwie grupy biznesowe: Core Business oraz New Business.

Core Business obejmie produkty IT, w tym notebooki, desktopy i tablety oraz związane z nimi działy badań i rozwoju, a także monitory, projektory, serwery oraz planowanie korporacyjne. New Business zgrupuje usługi chmurowe (BYOC – Build Your Own Cloud), smartfony, urządzenia noszone, e-biznes.

Acer wyjaśnia, że nowe struktury umożliwią lepsze zarządzanie rozwojem produktów w obu grupach, ze względu na odmienne potrzeby w tym zakresie. Każda grupa będzie mogła niezależnie koncentrować się na tworzeniu własnych ekosystemów.

Według firmy podział będzie sprzyjać optymalizacji każdego modelu biznesowego, zwiększeniu alokacji zasobów operacyjnych, a także przyspieszy wzrost i transformację Acera.

W ramach grupy Core Business zostanie wydzielona struktura produkty IT – notebooki, desktopy i tablety oraz R&D. Będzie nią zarządzał Jerry Kao. Biznesem cyfrowego obrazowania – monitory i projektory – pokieruje Victor Chien. Serwerami zajmie się Evis Lin, a za planowanie korporacyjne i operacje będzie odpowiadać Tiffany Huang.

W grupie New Business sektor BYOC and Smart Products znajdzie się pod nadzorem Mavericka Shiha i ST Liew, Value Lab – wspomagający integrację nowych biznesów będzie zarządzany przez RC Changa, a e-biznesy – przez Bena Wana.

Jednocześnie Acer utworzy spółkę holdingową, która będzie zarządzać operacjami i inwestycjami w nowych biznesach. Dzięki temu te działania mają być bardziej transparentne. 

Poinformowano także, że Andrew Hou, obecnie dyrektor generalny działu komputerów stacjonarnych, pokieruje operacjami firmy w regionie Azji i Pacyfiku.

Według wcześniejszych nieoficjalnych informacji, Acer miał przybrać strukturę holdingową z podziałem na 3 spółki lub grupy.