Stan Shih komentując działania spółki zauważył, że Acer przeszedł już transformację od producenta sprzętu do dostawcy zintegrowanych rozwiązań obejmujących urządzenia, oprogramowanie i usługi. Dodał, że w miarę rozbudowy swoich biznesów Acer będzie musiał odłączyć kilka z nich i zintegrować na nowo. Co to oznacza, powinno być wiadomo w kwietniu, gdy powstanie plan dotyczący zmian.

Shih podkreślił, że po podziale najważniejszym zadaniem będzie stworzenie komunikacji między poszczególnymi jednostkami. Według niego Acer wciąż rozważa tę kwestię.

W 1988 r. Acer dokonał już podziału swoich aktywności na 5 działów, a następnie odłączył produkty sieciowe oraz związane z usługami cyfrowymi, tworząc dwie nowe podgrupy w 1999 r.

W ramach podziału i reorganizacji korporacji powstały 3 nowe przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu: Acer, BenQ oraz Winstron (producent ODM). Cały ten proces był zaplanowany i zarządzany przez Shiha.