Już 39 proc. firm utrzymuje w chmurze ponad połowę swoich zasobów, a w ciągu 12 – 18 miesięcy ten odsetek powiększy się do 58 proc. – według badania Fortinetu.

Wdrażając chmurę firmy najczęściej wybierają podejście hybrydowe (39 proc., wzrost z 36 proc. w zeszłym roku) lub wielochmurowe (33 proc.), aby zintegrować w nich większą liczbę usług, zapewnić ich skalowalność i utrzymać ciągłość biznesową.

AWS i Microsoft idą łeb w łeb
Obecnie 76 proc. respondentów korzysta z dwóch lub więcej dostawców usług chmurowych. Najpopularniejsze są AWS i Microsoft Azure, które w badaniu idą łeb w łeb ((73 proc. wskazań), natomiast Google (38 proc.) i Oracle (21 proc.) szybko zwiększają swój udział w rynku.

Jedna trzecia jest „ekstremalnie zaniepokojona”

W sumie 95 proc. firm jest umiarkowanie (20 proc.), bardzo (43 proc.) lub ekstremalnie (32 proc.) zaniepokojonych kwestią bezpieczeństwa chmury. Zaledwie 1 proc. respondentów zupełnie się tym nie przejmuje.

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa zapytani, co ich najbardziej martwi, wskazali na pierwszym miejscu błędną konfigurację platformy chmurowej jako największe zagrożenie (62 proc.). Następnie pojawiają się niezabezpieczone interfejsy/API (52 proc., wzrost z 49 proc. w zeszłym roku). Mocno niepokoi też eksfiltracja wrażliwych danych (51 proc.) i nieautoryzowany dostęp (50 proc.), a dalej przejęcie kont, usług i ruchu (44 proc.).

Jak chcą się chronić

Firmy zapytane o priorytety w zakresie ochrony chmury na 2022 rok, wskazały na zapobieganie błędnych konfiguracji w chmurze (20 proc.), osiągnięcie zgodności z przepisami (19 proc.), zabezpieczenie aplikacji w chmurze (16 proc.) oraz obronę przed złośliwym oprogramowaniem (15 proc.).

Specjaliści: trzeba szyfrować dane

Z kolei specjaliści ds. bezpieczeństwa jako sposoby na zwiększenie zaufania do usług w chmurze, wskazali szyfrowanie danych w spoczynku (54 proc.), a dalej automatyzację zgodności (46 proc.) oraz tworzenie i egzekwowanie polityki bezpieczeństwa (46 proc.).

Jak zauważa Fortinet, w sytuacji, gdy większość firm wybiera podejście hybrydowe lub wielochmurowe, muszą one stawić czoła większej złożoności tego środowiska, a co za tym idzie – wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem.

Najważniejsze staje się przeciwdziałanie luce kompetencyjnej (61 proc., wzrost z 57 proc. w ubiegłym roku), a następnie kwestie związane z ochroną danych, zrozumienie, jak różne rozwiązania mogą ze sobą współpracować oraz zapobieganie utracie widoczności i kontroli nad infrastrukturą.

Jak zmniejszyć straty

Aby zmniejszyć złożoność środowisk ochronnych i zwiększyć skuteczność zabezpieczeń, przedsiębiorstwa stosują platformowe podejście do bezpieczeństwa. Jak utrzymuje Fortinet, podejście bazujące na współpracy różnych rozwiązań pomaga radykalnie zmniejszyć finansowe następstwa incydentów naruszenia bezpieczeństwa.

Dzięki wymianie informacji o zagrożeniach, widoczność środowiska IT, zarządzanie nim i automatyzacja zachodzących w nim procesów są prostsze. Oznacza to, że zagrożenia mogą być szybciej zidentyfikowane, a ich skutki zniwelowane.

Nie jest więc zaskoczeniem, że ponad trzy czwarte (78 proc.) respondentów wskazało, że posiadanie jednej platformy bezpieczeństwa do spójnej i kompleksowej ochrony danych w całym środowisku chmurowym jest bardzo lub ekstremalnie pomocne.


Fortinet we współpracy z Cybersecurity Insiders przeprowadził badanie wśród ponad 800 specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa z całego świata i z różnych branż. Zostało opublikowane w dokumencie „2022 Cloud Security Report”.