Aż 70 proc. przedsiębiorstw ma trudności z wydobyciem wartości z posiadanych danych. Przekłada się to na ich zdolność do wdrażania innowacji — wynika z badania dla VMware’a.

Cięcie kosztów strategicznym celem nr 1

Prawie 1/3 ankietowanych dyrektorów zarządzających europejskimi firmami z listy Forbes Top 2000 wymienia redukcję kosztów jako swój cel strategiczny numer 1.

Dlatego w obliczu zagrożenia recesją, efektywniejsze wykorzystanie danych może być wybawieniem dla krótko- i długoterminowych innowacji.

Liderzy zdają sobie sprawę, jak wiele warte są dane

Co istotne, pytani mają świadomość dużego znaczenia dla biznesu wiedzy generowanej z danych. Ponad połowa (59 proc.) uważa, że organizacje, które bazują na danych, przejmują udziały w rynku. Z tego powodu 58 proc. obawia się, że pozostanie w tyle za konkurencją, jeśli nie będzie lepiej wykorzystywać zgromadzonych informacji.

Twierdzą ponadto, że 4 z 7 ich najważniejszych strategicznych celów biznesowych na najbliższe 2 lata wymagają dokładnych oraz aktualnych danych, które będą podstawą przy podejmowaniu decyzji.

Co jest problemem związanym z danymi

Liderzy biznesowi wskazują też, że bariery związane z danymi to m.in. posiadanie zbyt dużych ilości danych (83 proc.), trudności w dostępie do właściwych danych (74 proc.) oraz ograniczenia technologiczne (60 proc.).

Suwerenność danych, gdy przechowywane dane podlegają przepisom dotyczącym prywatności i strukturom zarządzania w kraju, sektorze lub organizacji, jest również znaczącym problemem — dyrektywy krajowe (76 proc.) i branżowe (67 proc.) zostały wskazane jako kluczowe ograniczenia.

Trzeba zasypać lukę między innowacją a realizacją

VMware radzi, by organizacje, które chcą wzmocnić swoje wysiłki w zakresie innowacji, skupiły się na ludziach, procesach i technologii, aby zniwelować lukę między pomysłami a działaniami.

Kiedy to połączenie zostanie osiągnięte, firmy mogą nie tylko wykorzystać wartość posiadanych danych, ale także użyć ich do innowacji.

Hamulce innowacyjności firm
Z badania wynika, że większości firm nie brakuje dobrych pomysłów. Problemem jest brak umiejętności cyfrowych, sztywna infrastruktura, ograniczenia i ryzyka związane z suwerennością danych, zgodnością z przepisami, Posiadanie nadmiernej ilości danych i problemy z dostępem do tych właściwych informacji.

——————————————-

VMware zleciło Coleman Parkes przeprowadzenie ankiety wśród 100 nietechnicznych dyrektorów biznesowych C-level oraz wywiadów z 12 nietechnicznymi dyrektorami biznesowymi C-level w Wielkiej Brytanii, krajach nordyckich, Francji, krajach Beneluksu, Włoszech, Niemczech i Hiszpanii, pracujących w firmach z listy Forbes Top 2000 na całym świecie. Badania zostały zakończone między majem a czerwcem br.