Spośród 77 mld euro przeznaczonych na program do tej pory wydano około 22 mld euro. Reszta jest do wykorzystania w ciągu najbliższych 3,5 lat. Z tej puli środków mogą korzystać również polskie firmy. Dotychczas zagospodarowały one 1 proc. całej kwoty programu.

„Naszą specjalnością są technologie informacyjne i komunikacyjne. Teleinformatyka, biomedycyna, telemedycyna – mamy także wiele firm, które w tych obszarach realizują swoje projekty” –  powiedziała portalowi Newseria Biznes Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zastępca dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Na środki z Programu Horyzont 2020 mogą w dużej mierze liczyć małe i średnie przedsiębiorstwa. Są one uważane za beneficjantów priorytetowych. Komisja Europejska chce, aby 15 proc. budżetu z dwóch głównych filarów programu trafiło do tego sektora. Z tego powodu firmy te są poszukiwane do współpracy przez innych partnerów – konsorcja naukowe czy naukowo-przemysłowe.

Po 323 konkursach 199 polskich firm uzyskało łącznie 56,8 mln euro dofinansowania. Biorą one udział w 220 projektach. Ponad połowa z przyznanej  kwoty przypada na małe i średnie firmy. 122 podmioty z sektora MSP pozyskały razem 30,1 mln euro.

Od 2018 roku ma ruszyć nowy, specjalny program Europejskiej Rady Innowacyjności (European Innovation Council) dla przemysłu. Organizowane w jego ramach konkursy będą przeznaczone dla konsorcjów przemysłowych nastawionych na komercjalizację i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Źródło: biznes.newseria.pl