Spotkanie pod hasłem „Szkoły bujają w ‘chmurach’ – między informatyką a programowaniem”. odbyło się 19 maja w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Była to piąta konferencja z cyklu „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji”, organizowana od 2012 r. przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i Microsoft. Wzięło w niej udział 150 osób – przedstawicieli urzędów centralnych, samorządów, szkół i innych instytucji zainteresowanych rozwiązaniami dla edukacji. 

O tytułowej chmurze jako optymalnym rozwiązaniu dla szkół mówił członek zarządu Microsoft Polska, Michał Jaworski, natomiast działania resortu edukacji na rzecz rozwoju innowacji w szkołach przybliżył zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN – Rafał Lew-Starowicz. Jak polskie szkoły wykorzystują nowe technologie, można było dowiedzieć się z prezentacji Kamila Sijko z Instytutu Badań Edukacyjnych. 

Przykłady zastosowania nowych rozwiązań IT w szkołach pokazali przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół i nauczyciele z Gniezna, Słupska i Opola. Członek zarządu PTI Beata Chodacka zaprezentowała najnowszy program Polskiego Towarzystwa Informatycznego dla szkół pn. „Klasa z ECDL”. 

Prezentacje na temat programowania w Minecraft i świata online i offline oczami nastolatków poprowadziły Justyna Płatek z Mindcloud i Karolina Czerwińska z Akademii Młodego Hakera. W konferencji uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Piotr Woźny.

CRN Polska był patronem medialnym konferencji.